St Davids Logo
. Hafan Yr Orymdaith
Y Daith Orielau Cefnogwyr .

a

Mae'r daith yn dechrau am 12.30yh
Dydd Iau 01/03/2018
o Neuadd y Brifddinas

b

Rhydd yr orymdaith hon i bawb sydd yn byw yng Nghymru
gyfle i ymuno mewn dathliad urddasol a dychmygus
o etifeddiaeth a.diwylliant Cymru,
beth bynnag eu hoedran,
eu cefndir ethnig neu gymdeithasol,

c

Eleni bydd y daith yn ymgynnull ar Rodfa Brenin Edward VII
sydd wrth ochr Neuadd Dinas Caerdydd.
Mae'n bwysig i grwpiau sydd am ymuno â'r orymdaith
gofrestru ymlaenllaw.

Lawrlwytho ffurflen gofrestru grŵp : Lawrlwytho'r rheolau grwpiau

Gwadiad      Hawlfraint      Gwefeistr      Cysylltu English